Rastlinná výroba v PD Košeca

 

 

 

 

Prístup: malými krokmi k udržateľnému poľnohospodárstvu

Pôda je živý organizmus, ktorý funguje perfektne len vtedy, ak je v nej všetko vyvážené. Pri pestovaní v niektorých domácnostiach, farmách či v poľnohospodárskych podnikoch sa stále používa značné množstvo chemických prípravkov, ktorými chcú pestovatelia „ochrániť“ rast svojich plodín. Takéto látky však znehodnocujú pôdu aj život v nej. Na pestované plodiny má používanie chémie negatívny dopad rovnako, ako na naše zdravie. Takýto spôsob poľnohospodárstva je zaužívaný, no nie trvalo udržateľný. V PD Košeca preto postupne meníme prístup k rastlinnej výrobe a z pôdy nechceme len brať, ale jej aj dávať, zúrodňovať ju, starať sa o ňu a vážiť si ju.

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ: kvalitné plodiny s potrebnými výživnými hodnotami

Je rozdiel medzi dopestovaním plodín a dopestovaním kvalitných, na výživné látky bohatých plodín. Do pestovanej plodiny prenikajú všetky látky z pôdy, v ktorej daná plodina rastie. V PD Košeca sme preto začali hľadať spôsob ako pristupovať k rastlinnej výrobe inak a netrápiť pôdu látkami, ktoré ju zaťažujú. Obhospodarujeme pôdu v obciach Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Ladce a Ilava. Trvalé trávnaté porasty sú hnojené vďaka pastve hospodárskych zvierat, pripravujeme z nich senáže a krmivá pre náš chov. Na ornej pôde dopestovávame kvalitné plodiny vhodné pre potravinárske spracovanie či pre výrobu krmív pre hospodárske zvieratá.

 

 

Pozrieť plodiny

 

 

 

 

 

 

 

Kroky: samozúrodňovanie pôdy a premyslený medziplodinový systém

Aj ďalšia sezóna našej rastlinnej výroby bude fungovať tak, že na určitej výmere budeme pestovať plodiny len s použitím minerálno-organických hnojív v kombinácii s medziplodinovým systémom. Medziplodiny ako vika siata, horčica biela či pohánka jedlá slúžia ako zelené hnojivo bohaté na živiny, z ktorého sa stane kvalitný humus. Takto sa vyhneme používaniu pesticídov. Zabezpečíme pôde výživu, ktorú mikroorganizmy pretvoria na potrebné látky vhodné pre pestované plodiny. Celý proces sa potom prejaví aj na kvalite daných plodín. Tieto plodiny konzumujú naše hospodárske zvieratá, vyrábame z nich krmivá, ktoré si môžu zakúpiť drobno či veľkochovatelia. Časť plodín postupujeme na predaj do potravinárskeho priemyslu.

 

 

 

 

 

 

 

Ako vyzerá rok v našej rastlinnej výrobe?

 

Prečítajte si

 

 

 

 

 

Výsledok: kvalitné osivá a krmivá pre veľko a drobnochov

Na kvalite rastlinnej výroby nám záleží najmä preto, že z plodín, ktoré pestujeme, sa stáva potravina pre hospodárske zvieratá, ktoré chováme my alebo naši odberatelia. Ak je krmivo kvalitné a obsahuje všetky potrebné živiny, aj mäso z chovaných zvierat či ich ďalšie produkty tieto živiny obsahujú. Následne ich môžeme prostredníctvom stravy prijímať aj my, ľudia. Poľnohospodári si môžu u nás zakúpiť osivá pre ďalšie pestovanie alebo krmivá. Aj týmto spôsobom sa snažíme podporovať chov či pestovanie v našom regióne.

 

 

Predaj: krmivá, osivá

 

 

 

 

 

 

 

Naše plodiny

 

Kontaktujte nás
Na čísle 042/38 18 684 alebo prostredníctvom formulára nižšie
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia