Rastlinná výroba v PD Košeca

 

 

 

 

Zmeny k udržateľnému poľnohospodárstvu

Pôda je živý organizmus, ktorý funguje perfektne len vtedy, ak je v nej všetko vyvážené. Pri pestovaní v niektorých domácnostiach, farmách či v poľnohospodárskych podnikoch sa stále používa značné množstvo chemických prípravkov, ktorými chcú pestovatelia „ochrániť“ rast svojich plodín. Na pestované plodiny má používanie chémie negatívny dopad rovnako, ako na naše zdravie. Takýto spôsob poľnohospodárstva je zaužívaný, no nie trvalo udržateľný. Preto meníme prístup k rastlinnej výrobe. Z pôdy nechceme len brať, ale jej aj dávať, zúrodňovať ju, starať sa o ňu a vážiť si ju.

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitné plodiny s vysokou hodnotou

Dopestovanie kvalitných, na výživné látky bohatých, plodín je veľmi dôležité a je to hlavným účelom poľnohospodárstva. Do pestovanej plodiny sa dostávajú látky z pôdy, v ktorej daná plodina rastie. Preto sme našli spôsob, ako pristupovať k rastlinnej výrobe inak. Staráme sa o pôdu v obciach Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Ladce a Ilava. Trvalé trávnaté porasty si zvieratá prihnojujú samé pri pastve. Pripravujeme z nich krmivá pre náš chov. Na ornej pôde pestujeme plodiny vhodné pre potravinárske spracovanie, či pre výrobu krmív pre hospodárske zvieratá.

 

 

Pozrieť plodiny

 

 

Samozúrodňovanie pôdy 

 

Niekedy menej je viac. Samozúrodňovanie totiž znamená, že pôda sa najlepšie zregeneruje, keď zasahujeme menej. Prestali sme veci komplikovať  a ako sa ukázalo, je to to, čo príroda od nás skutočne potrebuje.

 

 

 

 

 

 

Ako vyzerá rok v našej rastlinnej výrobe?

 

Prečítajte si

 

 

 

 

 

Kvalitné osivá a krmivá pre veľko a drobnochov

Na kvalite rastlinnej výroby nám záleží najmä preto, že z plodín, ktoré pestujeme, sa stáva potravina pre hospodárske zvieratá, ktoré chováme my alebo naši odberatelia. Ak je krmivo kvalitné a obsahuje všetky potrebné živiny, aj mäso z chovaných zvierat, či ich ďalšie produkty, sú kvalitné. Poľnohospodári si môžu u nás zakúpiť osivá pre ďalšie pestovanie alebo krmivá pre hospodárske zvieratá. Aj týmto spôsobom sa snažíme podporovať chov či pestovanie v našom regióne.

 

 

Predaj: krmivá, osivá

 

 

 

 

 

 

 

Naše plodiny

 

Kontaktujte nás
Na čísle 042/38 18 684 alebo prostredníctvom formulára nižšie
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia