Ľudia v PD Košeca

 

 

 

 

Cieľavedomý kolektív, chuť
robiť veci inak

Pracovný kolektív PD Košeca tvorí 30 zamestnancov. Časť pracuje v rámci rastlinnej výroby, časť v živočíšnej výrobe, do ktorej sa môžu začleniť aj študenti (viac info tu). Patria sem zamestnanci v rámci administratívy a tiež projektu Košecký dvor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto tvorí PD Košeca?

 

 

 

 

 

 

Peter Cíbik

Výkonný riaditeľ

Vedenie celého poľnohospodárskeho podniku má na starosti Peter Cíbik. Zastáva viacero funkcií, no dôležitou je najmä hľadanie ciest, ktorými sa podnik bude uberať, zefektívňovanie práce, rast výroby a produkcie.

Ak máte chuť spolupracovať s PD Košeca, môžete ho osloviť.

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

Ing. Martin Prostinák

Asistent výrobného riaditeľa, údržba a technické zabezpečenie

 

Odberateľské a dodávateľské zmluvy riadi Ing. Martin Prostinák. Komunikuje s úradmi, vybavuje potrebné povolenia, rieši našich obchodných partnerov. V prípade problémov či úprav dodávateľsko-odberateľských zmlúv ho neváhajte osloviť

 

 

 

 

 

Ing. Viera Hofierková

Správa majetku, personálne oddelenie, vzťahy s verejnosťou

 

Ing. Viera Hofierková komunikuje s vlastníkmi pôdy, ktorú si prenajímame pre rastlinnú a živočíšnu výrobu. Podá vám informácie o tom, koľko pôdy máme aktuálne u vás v prenájme, akú zmluvu k prenájmu evidujeme. Vypracováva naše interné smernice a pracovné postupy.

 

 

 

 

 

Jozefína Kňažková

Evidencia poľnohospodárskej výroby, evidencia produkcie

Výplata nájmu

 

Výplatu nájmov za pôdu má na starosti Jozefína Kňažková. Nájom sa vypláca počas utorka a štvrtka, kedy je otvorené aj odberné a predajné miesto našich krmív a osív v sídle PD Košeca. Vykonáva tiež centrálnu evidenciu zvierat.

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Veliká

Financie,

mzdové a fakturačné oddelenie

 

Všetky naše mzdy a faktúry riadi Ing. Zuzana Veliká. Komunikuje s odberateľmi a s dodávateľmi, ktorí ju taktiež môžu kontaktovať v prípade nejasností, zmien či otázok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Chovanec

Vedúci rastlinnej výroby, hlavný agronóm

 

 

Bc. Matúš Goláň

Vedúci živočíšnej výroby, hlavný zootechnik

 

 

 

 

Vedúci rastlinnej a živočíšnej výroby majú na starosti organizovanie ľudí a ich práce. Vladimír Chovanec je ako agronóm zodpovedný aj za ošetrovanie pôdy, nákup vstupov do rastlinnej výroby ako sú hnojivá, osivá a chémia.
Matúš Goláň koordinuje prácu v rámci živočíšnej výroby, rieši veterinárov, plemenárov, chovateľov a pomáha s predajom hospodárskych zvierat z nášho chovu. 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Vlková

Prevádzkar a obchodník Košeckého dvora, vzťahy s verejnosťou

 

Košecký dvor je značka, pod ktorou predávame naše hovädzie mäso, mäsové výrobky a výrobky z ovčieho syra. Celý predaj v rámci predajne v Košeckom Podhradí, ale aj objednávky a dovoz pre materské školy, základné školy a reštaurácie rieši Petra Vlková. Pre spoluprácu s Košeckým dvorom sa treba obrátiť práve na ňu.

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Cyril Gombár, Anton Dubnička, Stanislav Otáhel

Mäsiari z Košeckého dvora

 

 

Zlatica Jamrichová, Anna Prostináková

Predavačky z Košeckého dvora

 

 

Tím Košeckého dvora tvoria veľmi skúsení a šikovní mäsiari - Cyril Gombár a Anton Dubnička. Obaja stáli pri zrode receptúr, ktoré používame pri príprave mäsových výrobkov a doladili ich do posledného gramu. Na predajni vám poradia naše ochotné predavačky Zlatica Jamrichová a Anna Prostináková. Rozumejú sa mäsu, majú prehľad o našich výrobkoch a rady vám mäso či výrobky objednajú na konkrétny termín.

 

 

 

 

 

Kariéra u nás

 

Kontaktujte nás
Na čísle 042/38 18 684 alebo prostredníctvom formulára nižšie
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia