Rok v rastlinnej výrobe PD Košeca

 

 

 

 

Poctivá práca prináša poctivé plodiny

Pri plodinách, ktoré pestujeme, kladieme veľký dôraz na kvalitu. Dôvod je zrejmý - časť plodín slúži ako krmivo pre nami chované hospodárske zvieratá. Aj krmivá, ktoré potom predávame ďalším chovateľom majú rovnakú kvalitu. Do predaja sme zaradili aj osivá, ktoré opäť pochádzajú z nášho poľnohospodárstva. Našou víziou je finalizácia produktov, ktoré pestujeme, pretože by sme radi predávali zákazníkom slovenské, poctivo dopestované potraviny. Naším cieľom je dopestovanie kvalitných plodín a zrevitalizovanie pôdy, ktorú obhospodarujeme a ktorá nás živí. Keďže chceme napredovať, do osevných plánov sa snažíme zaraďovať aj nové plodiny. Skúšame a skúmame, či bude ich pestovanie efektívne.

 

 

 

 

 

 

 

Čo predávame?

 

Pozrieť

 

 

 

 

 

Čo a kedy pestujeme?

 

 

 

 

 

Február, marec, apríl

Ako náhle sa vonku oteplí, slnko naštartuje život v pôde, ktorá začne s procesom mineralizácie. Práve tento proces je pre naše plány dôležitý, a tak s prácou začíname aj my. Pôdu hnojíme minerálno-organickými hnojivami – digestátom z bioplynovej stanice. Do tejto stanice dodávame časť našej senáže, kukuričnej siláže či odrezky z cukrovej repy. Tam, kde je to potrebné, používame aj priemyselné hnojivá. Začíname siať jarné plodiny: hrach siaty, repu cukrovú, horčicu bielu, pohánku jedlú, kukuricu siatu, slnečnicu čiernu, cirok obyčajný, zemiaky konzumné, pelušku jarnú a proso siate.

 

 

 

 

Máj

Siatie je hotové. V tomto období je už tráva pekne zelená a výživná a preto vyháňame na pastvu ovce a hovädzí dobytok z Košeckého dvora. Zvieratá sa pasú na našich trvalých trávnatých porastoch, ktorým sa dostáva len prírodné hnojivo od pasúceho sa dobytku a oviec. V tomto období začíname aj s kosbou ďateliny lúčnej, ktorá slúži ako krmivo. Kosenie trvá od mája až do septembra vždy v mesačných odstupoch. V podobe balíkov predávame toto krmivo aj ďalším chovateľom.

 

 

 

 

Jún

Tento mesiac pripravujeme trávne senáže. Senáž sa vyrába z pokosenej trávy v správnej zrelosti. Senáž je veľmi kvalitnou potravou pre hovädzí dobytok a ovce a počas obdobia, kedy pasenie nie je možné, tvorí základ krmiva pre zvieratá v Košeckom dvore. Podľa potreby a nutnosti vykonávame v tomto období ošetrovanie plodín pestovaných na ornej pôde.

 

 

 

 

Júl

Kosíme a sušíme trávu, dorábame senné balíky, ktoré bude hospodársky dobytok konzumovať počas obdobia, kedy pastva vonku už nebude možná. Začíname so žatvou jačmeňa a pšenice, ktorá sa zvyčajne skončí až v auguste. Zrno musí byť naozaj suché a zrelé, aby pri skladovaní nesplesnivelo. Pri vlhkom počasí dosušujeme zrno v špeciálnych sušičkách podľa stanovených štandardov kvality. Zberáme úrodu repky olejnej, hrachu siateho, pelušky jarnej, pohánky jedlej. Začíname so sejbou medziplodín rôzneho druhu, v našom prípade horčice bielej, pohánky jedlej a facélie vratičolistej.

 

 

 

 

August

Dokončujeme zber zasiatych plodín. Dopestované plodiny putujú na pozberovú linku, niektoré idú hneď na predaj. V tomto období sa venujeme opäť výrobe sena, a to až dovtedy, dokedy nám počasie dovolí. Senážne práce zvyčajne ukončíme práve na konci augusta, v prípade pekného počasia vieme senáž vyrobiť aj v septembri. Koncom augusta začíname so zberom kukurice siatej na kukuričnú siláž. Kukuričnú siláž vyrábame z vlastnej kukurice, ktorá absolvuje len jeden priemyselný postrek, a to ešte v začiatku svojho rastu. Zberové práce pokračujú aj v septembri.

 

 

 

 

September

Pokračujeme v silážovaní kukurice, čiže v zbere kukurice na zeleno. Kukurica sa ukladá do silážnych žľabov, alebo do silážnych vriec. Zbierame cirok obyčajný, začíname s prvou etapou zberu cukrovej repy. Repa je zberaná v dvoch až v troch etapách, aby bol cukrovar zásobovaný nepretržite a nedošlo k zbytočným stratám na kvalite a veľkosti repy. Čaká nás ešte hnojenie organickým hnojivom – hnojom, ktorý pochádza z našich maštalí. Keďže vieme, že dobytok kŕmime kvalitne, je toto hnojivo pre pôdu veľmi prínosné. Práve tu je vidieť, ako živočíšna výroba ovplyvňuje a dopĺňa rastlinnú a opačne. Zdravá strava ovplyvní kvalitu hnoja, ktorý potom vyživuje našu pôdu. Tá živiny odovzdáva plodinám a tie konzumujú hospodárske zvieratá v našom chove.

 

 

 

 

Október

Po ukončení zberu plodín sa venujeme siatiu ozimných plodín – jačmeňa obyčajného, pšenice potravinárskej a kŕmnej, repke olejnej. Zo skladov nám postupne odchádzajú plodiny na predaj, ostávajú nám len plodiny pre drobných pestovateľov a chovateľov a naše zásoby pre živočíšnu výrobu.

 

 

 

 

November, december, január

Počas zimných mesiacov sa venujeme údržbe techniky, ktorú počas roka v teréne používame. Technický park je pomerne veľký, postupne sa snažíme ho inovovať. Zmenou technológie a rozširovaním pôdy, ktorá bude obrábaná bez používania pesticídov budeme časom potrebovať menej mechanizmov. Mimo vegetačného obdobia, čiže od októbra do marca, sa venujeme aj čisteniu porastov od samonáletových drevín.

 

 

 

 

 

Živočíšna výroba

 

Kontaktujte nás
Na čísle 042/38 18 684 alebo prostredníctvom formulára nižšie
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia